NATO informatīvās akcijas laikā apmeklētas 10 Vidzemes reģiona skolas

21.04.2009. 10:31

Laikā no 2009.gada 15.aprīļa līdz 21.aprīlim LATO komanda viesojās Vidzemes reģiona skolās.

Pirmā Vidzemes reģiona skola, kurā viesojāmies, bija Valmieras rajona Burtnieku Ausekļa vidusskola. Kolēģi no Zemessardzes 22.kājnieku bataljona sāka vispirms, īsi iepazīstinot ar sevi un savu darbu, kā arī pastāstot par savu dalību NATO misijā Afganistānā un parādot skolēniem personīgās bildes no šīs misijas (A.Savickis). Tad demonstrējām Aizsardzības ministrijas sagatavoto filmiņu par Latvijas dalības NATO piecu gadu pieredzi un devām vārdu mūsu īpašajam viesim – Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas docentam Tomam Rostokam, kurš skolēniem pastāstīja par NATO būtību un drošības koncepciju. Pēc tam sekoja jautājumu – atbilžu sesija un viktorīna, kuras laikā pārbaudījām, cik rūpīgi skolēni klausījušies filmiņā stāstītajā un mūsu lektorā. Pēc aktīvāko skolēnu apbalvošanas devāmies ārā apskatīt Zemessardzes kolēģu līdzatvesto militāro transporta līdzekli un ieroču izstādi. Skolotājas paaicināja arī mazāko klašu skolēnus, kuri bija īpaši sajūsmināti par iespēju izložņāt lielo mašīnu un tuvāk apskatīt kādu no ieročiem.

Pēc vizītes Burtniekos, devāmies tālāk uz Smiltenes ģimnāziju, kur sākām ar filmiņas „Latvija NATO – 5 gadi” demonstrēšanu, turpinājām ar LU docenta T. Rostaka vieslekciju par NATO un tā nozīmi Latvijas drošībai un noslēdzām ar Zemessardzes 22.kājnieku bataljona pārstāvju uzstāšanos un tai sekojošu līdzatvesto ieroču apskati. Arī šoreiz zemessardzes pārstāvis skolēniem pastāstīja par savu dalību NATO misijā Afganistānā, savu personīgo pieredzi, kā arī vietējiem apstākļiem un NATO misijas mērķiem nodrošināt ne tikai militāru, bet arī civilu/humanitāru iesaistīšanos un stabilas valsts infrastruktūras izveidi. Pēc nelielas jautājumu atbilžu sesijas, sekoja viktorīna, kuras laikā pareizo atbilžu autori ieguva sarūpētās balviņas, un pēc tās skolēniem bija iespēja apskatīt līdzatvesto militāro ekipēju un ieročus.

Nākamajā dienā, 16.aprīlī, LATO komanda devās uz Cēsu rajonu. Vispirms viesojāmies Rāmuļu pamatskolā, kur pirms oficiālās prezentācijas sākuma par mums ieinteresējās blakus esošā pirmskolas klasīte, tāpēc mazajiem par lielu prieku kolēģi no Instruktoru skolas demonstrēja līdzatvesto ekipējumu. Tāpat viņi vēl vēlējās arī noskatīties filmiņu par Latvijas dalības NATO piecu gadu pieredzi. Tad gan palika vien vecākās klases un Ārlietu ministrijas pārstāve Zane Stāvause iepazīstināja skolēnus ar NATO būtību, mērķiem un Latvijas dalības pieredzi un ieguvumiem. Prezentācijai sekoja Instruktoru skolas pārstāvju uzstāšanās, kuras laikā Guntis Karslbergs skolēniem pastāstīja par Latvijas NBS un sevis pārstāvēto Instruktoru skolu. Tad sekoja jautājumu-atbilžu sesija un nelielā viktorīna, kurā – kā esam ievērojuši jau kopš akcijas sākuma – atkal izcēlās meitenes. Kā arī norādīja G. Karslbergs, meitenes mums Latvijā ir īpaši brašas un sastāda veselus 17% no bruņotajiem spēkiem. Pēc šīs prezentācijas, skolēni apskatīja un vairāki pat iemēģināja uzvilkt militāro ekipējumu, kā arī apskatīja Instruktoru skolas kolēģu līdzatvesto militāro džipu.

Pēc Rāmuļu pamatskolas apmeklējuma devāmies tālāk uz Vecpiebalgu, kur viesojāmies Vecpiebalgas vidusskolā, kur mūs sagaidīja ne tikai vidusskolas, bet arī jaunāku klasīšu skolēni. Kā līdz šim, arī šoreiz sākām ar filmiņas par Latvijas dalību NATO demonstrāciju, tad uzstājās Ārlietu ministrijas pārstāve Zane Stāvause, kura pastāstīja par NATO būtību, mērķiem un Latvijas dalības apsvērumiem. Savukārt pēc tam par zemessardzi, tās uzdevumiem un rīcībā esošo militāro arsenālu pastāstīja kolēģis no Zemessardzes 27. kājnieku bataljona 1.kājnieku rotas komandieris virsleitnants Dzintars Puķīte. Skolēnu, it sevišķi mazo klasīšu, aktivitāte gan uzdodot savu jautājumus, gan atbildot uz viktorīnas jautājumiem bija sevišķi liela, par ko tiešām prieks. Tad visi tika aicināti ārā aplūkot zemessargu līdzatvestos ieročus un uzdāvinājām skolas bibliotēkai informatīvos materiālus par NATO un Latvijas NBS.

Piektdienā, 17.aprīlī devāmies uz Alūksnes rajonu, Igaunijas pierobežu. Vispirms viesojāmies Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā, kur arī sākām ar filmiņas demonstrēšanu. Tad ar vieslekciju par NATO un savu pieredzi pirmajā Latvijas starptautiskajā civilajā misijā Afganistānā uzstājās Ārlietu ministrijas pārstāvis, pirmais sekretārs Pēteris Veits, kurš savu stāstu par 9 mēnešu uzturēšanos Afganistānā ilustrēja arī ar interesantām bildēm no personiskā arhīva. Pēc tam sekoja atbilžu un jautājumu sesija, kā arī viktorīna ar gan vieglākiem, gan grūtākiem jautājumiem. Tad kolēģi no Kājnieku skolas aicināja skolēnus apskatīt līdzatvesto militāro ekipējumu un ieročus, kā arī atbildēja uz skolēnu jautājumiem par zemessardzes darbu.

No Gaujienas devāmies tālāk uz Api, kur viesojāmies Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā. Lai arī lielā sakopšanās talka ritēja pilnā sparā, tomēr paspējām skolēniem arī pastāstīt par NATO un Latvijas dalību tajā – parādījām gan filmiņu par Latvijas dalības NATO pieciem gadiem, gan uzstājās Ārlietu ministrijas pārstāvis P. Veits, kurš pastāstīja par NATO būtību un paša civilo misiju uz Afganistānu, gan arī kolēģi no Kājnieku skolas. Aktīvākajiem jautājumu uzdevējiem, kā arī viktorīnas pareizo atbilžu autoriem uzdāvinājām balviņas, savukārt skolas bibliotēkai nodevām dažnedažādus informatīvos materiālus par NATO un Latvijas NBS.

Nākamās nedēļas sākumā, 20.aprīlī ciemojāmies Gulbenes rajona skolās. Vispirms devāmies uz Rankas arodvidusskolu, kur ar vieslekciju uzstājās arī Nīderlandes vēstnieks Latvijā Jurriaan Kraak, pastāstot skolēniem par NATO veidošanos, Nīderlandes kā mazas, ilgstoši neitrālas valsts pieredzi un lēmumu iestāties NATO, velkot līdzīgas paralēles ar Latviju, kā arī mūsdienu galvenajiem izaicinājumiem NATO pastāvēšanai vēl 60 gadus – Afganistānas misijas panākumi, attiecības ar Krieviju un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas ierobežošana. Pēc tam demonstrējām filmiņu par Latvijas dalības NATO piecu gadu pieredzi un NBS pārstāvis, dižkareivis Toms Lepsis, iepazīstināja skolēnus ar NBS un mūsdienu profesionālā dienesta karavīra ikdienu un dažādām apmācībām. Pēc šīs salīdzinoši teorētiskās daļas, kolēģi no Zemessardzes 25.kājnieku bataljona bija sarūpējuši iespēju skolēniem apskatīties un iepazīties ar karavīru ekipējumu un ieročiem.

No Rankas devāmies tālāk uz Lizuma vidusskolu, kur arī demonstrējām filmiņu par Latvijas dalību NATO, uzstājās mūsu īpašais viesis Nīderlandes vēstnieks Jurriaan Kraak un dižkareivis T. Lepsis pastāstīja skolēniem par NBS un Latvijas armijas karavīru ikdienu, apmācībām un iespējām. Skolēni bija ļoti ieinteresēti dažādos karavīra ikdienas detaļās, viena meitene pat palūdza dižkareivim nodemonstrēt pārinieka pacelšanas un nešanas paņēmienu. Pēc tam sekoja viktorīna un zemessardzes kolēģu sagādā iespaidīgā ieroču apskate. Skolai kā vienmēr arī uzdāvinājām gan demonstrēto filmiņu, gan dažādus NATO un NBS informatīvos materiālus.

Nākamā diena bija pēdējā Vidzemes reģionā. Devāmies uz Madonas rajona Kalsnavas un Kusas pamatskolām. Sākām ar Kalsnavas pamatskolu, kur pēc līdzīgas programmas kā iepriekšējās skolās vispirms demonstrējām filmiņu par Latvijas dalību NATO un pēc tam LATO projektu vadītāja Līga Bērziņa pastāstīja par NATO būtību, mērķiem, dalībvalstīm, galvenajiem izaicinājumiem, Latvijas dalību un galvenajiem ieguvumiem. Prezentācijai sekoja dižkareivja T. Lepša stāstījums par NBS un savu karavīra ikdienu, apmācībām un gatavošanos iekļaušanai NATO ātrās reaģēšanas spēkos, demonstrējot virkni stāstījumu ilustrējošu bilžu. Pēc tam skolēni aktīvi atbildēja uz viktorīnas jautājumiem, ieguva sagatavotās balviņas un devās pie zemessardzes pārstāvjiem iepazīties un iemēģināt viņu līdzatvesto militāro ekipējumu un ieroču izstādi.

Pēc vizītes Kalsnavā devāmies pie Kusas pamatskolas skolēniem. Sākām ar filmiņas par Latvijas dalības NATO piecu gadu pieredzi demonstrāciju, tad LATO projektu vadītāja pastāstīja par NATO būtību, darbību, šī brīža galvenajiem izaicinājumiem, kā arī Latvijas dalības pieredzi un ieguvumiem. Lai uzskatāmāk ilustrētu to, kā teorija izskatās praksē, NBS pārstāvis T. Lepsis pastāstīja par savu pieredzi, profesionālā dienesta karavīra ikdienu un apmācībām, Ādažu bāzē piedāvātajām iespējām un Latvijas karavīriem pieejamo moderno bruņojumu. Viktorīnas laikā uzdevām dažādus jautājumus gan no filmiņas, gan no stāstītā, uz kuriem skolēni ļoti aktīvi atbildēja un pareizo atbilžu autori ieguva sagatavotās balviņas. Tad sekoja zemessardzes pārstāvju līdzatvesto ieroču demonstrācija un skolēniem bija iespēja arī pašiem tos tuvāk apskatīt un uzdot zemessargiem dažādus jautājumus. Noslēgumā uzdāvinājām skolas bibliotēkai līdzatvestos drukātos un audiovizuālos informatīvos materiālus gan par NATO, gan NBS.

Teksts ar bildēm no katras skolas PDF formātā pieejams šeit : vidzemes_skolas_report, savukārt bildes no vizītēm skolās pieejamas šeit: BILDES