Delegācija no Krimas iepazīst Latviju

25.05.2009. 15:03

Šodien, 25. maijā sākas oficiālā Ukrainas Krimas autonomās republikas plašsaziņas līdzekļu un nevalstiskā sektora pārstāvju vizīte Latvijā, lai iepazītos ar Latvijas Eiropas Savienības (ES) integrācijas pieredzi un Latvijas situāciju kā jaunajai ES dalībvalstij. Vizīti organizē Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO) sadarbībā ar Černomorskās televīzijas kompāniju un ar Sorosa Fonda Latvija atbalstu, un tā turpināsies līdz 30. maijam. Kopumā Latvijā viesosies trīs žurnālisti un 6 nevalstiskā sektora pārstāvji.

25. maijā Ukrainas delegācija iepazīsies ar Eiropas Kustības Latvijā darbību un līdzšinējo pieredzi un tiksies ar tās prezidentu Andri Gobiņu.Vizīte notiks arī Baltijas Sociālo zinātņu institūtā, kur ar viesiem no Ukrainas tiksies tā valdes priekšsēdētāja, viena no vadošajām Latvijas socioloģēm Brigita Zepa, kā arī pastāstīs par Latvijas sabiedrības demokratizācijas aspektiem, pilsonisko līdzdalību un sabiedrības sociālajiem un etniskajiem aspektiem Latvijā. Uzmanība tiks pievērsta Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā ekonomiskajam aspektam un struktūrfondu piedāvātajām iespējām, viesojoties Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūrā. Savukārt Reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Pašvaldību attīstības departamenta direktors Aivars Draudiņš un Struktūrfondu vadības nodaļas vadītāja Elīna Kārkla informēs par Latvijas administratīvi teritoriālās reformas pieredzi un ES finansējuma mehānismiem reģionu attīstībai.

Dienas beigās Ukrainas delegācija apmeklēs vizītes organizatora – Latvijas Transatlantiskās organizācijas biroju un tiksies ar LATO valdes locekli Dmitriju Nikolajevu un ģenerālsekretāru Sandi Šrāderu, kuri iepazīstinās viesus gan ar LATO darbību, gan Latvijas integrācijas NATO pieredzi.

26.maijā paredzēta vizīte „Sabiedrība par atklātību – Delna” birojā un tikšanās ar eksperti Aigu Grišāni, kura delegāciju iepazīstinās ar organizācijas darbību, korupcijas situāciju Latvijā un nevalstiskā sektora sadarbību ar valsts institūcijām. Pēc tam delegācija dosies uz Jelgavas rajonu, kur apmeklēs bioloģisko saimniecību „Līcīši” un uzzinās vairāk ar bioloģisko lauksaimniecību Latvijā, kā arī konkrēti kazu piena un piena produktu ražošanu, lauku tūrismu un sadarbību ar universitātēm.Tālāk delegācija viesosies Latvijas Lauksaimniecības universitātē un tikšanās ar tās pārstāvjiem laikā iepazīsies ar Latvijas izglītības sistēmu un starptautiskajām sadarbības iespējām. Dienas noslēgumā paredzēta vēl Latvijas slavenākās maizes ceptuves „Lāči” apmeklējums un ekskursija pa ražotni, paralēli arī iepazīstoties ar uzņēmuma attīstību un Eiropas Savienības finansējuma piesaisti.

Nākamajā dienā, 27.maijā, Ukrainas delegācija viesosies Veselības Obligātās Apdrošināšanas valsts aģentūrā (VOAVA) un iepazīsies ar aģentūras darbu un veselības apdrošināšanas sistēmu Latvijā kā Eiropas Savienības dalībvalstī. Lai gūtu priekšstatu par Latvijas ekoloģisko attīstību, pēc vizītes VOAVA delegācija dosies uz Stopiņu novadu, kur SIA „Getliņi EKO” apsaimnieko „Getliņu” atkritumu poligonu un realizē lielāko vides aizsardzības projektu Baltijas valstīs. Paredzēta tikšanās ar uzņēmuma tehnisko direktoru Aigaru Pēkšenu un ekskursija pa šķirošanas cehu.Dienas otrajā pusē delegācija iepazīsies ar Rīgas pašvaldības darbu, pilsētas attīstību un iedzīvotāju iesaisti sabiedrisko lēmumu pieņemšanā, viesojoties Rīgas Domē un Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

28.maijā delegācija dosies uz Liepāju, lai iepazītos ar Liepājas kā bijušās militārās pilsētas attīstību. Vispirms delegācija tiksies ar Liepājas domes pārstāvjiem, iegūstot informāciju par pilsētu un tās attīstību kopumā, tad paredzēts Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja apmeklējums un tikšanās ar tā vadītāju Montu Krafti. Savukārt pēcpusdienā delegācija iepazīsies ar Liepājas ostas darbību un teritoriju, kā arī apmeklēs Liepājas ekonomiskās zonas uzņēmumu „UPB Holdings”, lai iepazītos ar tā darbību, attīstību un starptautisko sadarbību. Dienas noslēgumā paredzēts arī Karostas cietuma apmeklējums un tikšanās ar Liepājas ukraiņu kopienas „Svitanok” pārstāvjiem.

Vizītes noslēdzošajā dienā, 29. maijā, delegācija viesosies Rīgas enerģētikas aģentūrā un tiksies ar tās direktoru Maiju Rubīnu, lai iepazītos ar aģentūras darbību un dažādiem energoefektivitātes jautājumiem. Dienas otrajā pusē paredzētas individuālās vizītes – daļa delegācijas tuvāk iepazīsies ar politikas analīzes, kā arī masu mediju sektoru Latvijā, savukārt otra daļa delegācijas vairāk pievērsīsies tūrisma attīstībai un ekoloģijas/ lauksaimniecības jautājumiem.

Vizīte notiks projekta „Skats uz Eiropu” ietvaros, kura ietvaros paredzēta ne tikai šādu iepazīšanās vizīšu organizēšana dažādas Austrumeiropas valstīs, t.sk Latvijā un attiecīgu reportāžu pārraide Ukrainas masu medijos, bet arī TV debašu cikla veidošana par dažādiem ar integrāciju Eiropas Savienībā saistītiem jautājumiem un „jauno” dalībvalstu pieredzi. Katrs televīzijas debašu šovs tiks veltīts vienam konkrētam jautājumam un tajos kā eksperti piedalīsies gan vizītes dalībnieki, gan virkne Latvijas pārstāvju.