LATO aicinā uz publisko diskusiju „Ceļā uz NATO jauno Stratēģisko koncepciju”

16.03.2010. 09:58

Šī gada 23.martā no plkst. 15.40 līdz 17.10 Rīgas Stradiņa Universitātē (Dzirciema iela 16, Rīga) notiks diskusija „Ceļā uz NATO jauno Stratēģisko koncepciju”, kur aicināts piedalīties ikviens interesents!

Diskusijā piedalīsies trīs NATO jaunās Stratēģiskās koncepcijas ekspertu grupas pārstāvji – Aivis Ronis no Latvijas, Marī Žervē-Vidrikēra (Amb. Marie Gervais-Vidricaire) no Kanādas un Hanss Frīdrihs fon Plocs (Amb. Dr. Hans-Friedrich von Ploetz) no Vācijas. Kā Latvijas eksperti diskusijā piedalīsies: Dr. Daina Bleiere, RSU Eiropas studiju fakultātes, Politikas zinātnes katedras docente un Dr. Toms Rostoks, LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes studiju nodaļas docents. Diskusiju vadīs Latvijas Transatlantiskās organizācijas Valdes priekšsēdētāja vietnieks un Latvijas Institūta direktors Ojārs Kalniņš. Diskusijas darba valoda ir angļu.

2009.gada aprīlī NATO valstu vadītāju sanāksmē Strasbūrā/Kēlē tika nolemts izstrādāt jaunu NATO Stratēģisko koncepciju. Publiskās diskusijas mērķis ir iesaistīt plašāku sabiedrību jaunās NATO Stratēģiskās koncepcijas apspriešanā. Vairāk informācijas par jauno NATO Stratēģisko koncepciju: www.nato.int/strategic-concept/.

Diskusiju organizē Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO) sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un Rīgas Stradiņa Universitāti (RSU). Diskusijas norisi atbalsta Kanādas vēstniecība Latvijā.