Diskusija ar Juri Ozoliņu: kopsavilkums

12.04.2010. 09:30

7. aprīlī diskusiju cikla „Sarunas par drošību un ārpolitiku” ietvaros LATO viesojās neatkarīgais enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš. Diskusija notika Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas 2.stāva zālē, jo tajā piedalīties pieteicās vairak nekā 35 cilvēki – nozares eksperti, pētnieki, studenti, politisko partiju un nevalstiskā sektora pārstāvji u.c.

Diskusijas laikā J.Ozoliņš iepazīstināja auditoriju ar tādiem enerģētikas drošības aspektiem, kā infrastruktūras nozīme drošu energo piegāžu garantēšanai, alternatīvu enerģijas avotu nozīme ceļā uz enerģētikas drošību, enerģijas transporta un enerģijas drošības savstarpējā saistība un jauni tehniskie risinājumi un to nozīme mūsdienu enerģētikas jomas attīstībā. Jautājumi, kurus auditorija veltīja J.Ozoliņam bija saistīti ar nepieciešamību Latvijā ieviest jaunus enerģētikas risinājumus, veicot izmaiņas enerģētikas politikā, kas nosaka sfēras attīstību, tika diskutēts par izglītības sistēmas nozīme un inovāciju attīstību enerģētikas sektorā, kvotu sistēmu, ka alternatīvu enerģētikas risinājumu ieviešanu Latvijā un citiem jautājumiem, kas skar enerģētikas sektoru un Latvijas energo drošību esot ES dalībvalstij.

LATO arī turpmāk organizēs diskusijas par aktuālajiem drošības un ārpolitikas jautājumiem, pieaicinot Latvijas un ārvalstu ekspertus.

Diskusiju ciklu “Sarunas par drošību un ārpolitiku” atbalsta Konrada Adenauera Fonds.