Aicinājums Latvijas politiķiem nosodīt pret iedzīvotājiem vērstu vardarbību un notikušās politiskās represijas Baltkrievijā

23.12.2010. 09:33

Latvijas Transatlantiskā organizācija, kam pievienojas Eiropas Kustība Latvija, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai, Latvijas Konservatīvā Jaunatnes apvienība, aicina Latvijas Valsts prezidentu, valdību, Saeimu un politiskās partijas paust savu skaidru viedokli par pēdējiem notikumiem Baltkrievijā un nosodīt spēka pielietošanu pret iedzīvotājiem un prezidenta kandidātiem no opozīcijas. Protestu rezultātā tika aizturēti vairāk nekā 600 cilvēki, no kuriem 18 draud cietumsods līdz pat 15 gadiem.

Rodas iespaids, ka Latvijas valsts politiķi izvairās komentēt notikumus Baltkrievijā, aizbildinoties ar nevēlēšanos iejaukties mūsu kaimiņvalsts iekšējās lietās. Vēl pirms 5 gadiem ne tikai atklāti runājām par cilvēktiesību pārkāpumiem un politiskajām represijām Baltkrievijā, bet arī morāli atbalstījām cilvēkus, kuri uzdrīkstējās nepiekrist valdošajām autoritārajām režīmam un atklāti runāt par situāciju valstī.

Vēlamies atgādināt, ka cilvēktiesību un pamatbrīvību neievērošana nav valsts iekšējā lieta. Cilvēktiesības, tai skaitā tiesības uz vārda brīvību un pulcēšanos ir universālas, kā to paredz 1975. gadā noslēgtā Helsinku vienošanās. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Rietumu stingrā nostāja gadus 20 atpakaļ deva mums iespēju vērst ideju par neatkarīgu un brīvu Latviju realitātē. Tādēļ Latvijas morālais pienākums ir apzināties un konsekventi pieturēties pie ārpolitiskās nostājas, kas ir labvēlīga ne tikai īstermiņa valsts ekonomiskajām interesēm, bet arī Latvijas, kā demokrātijas vērtību aizstāves interesēm. Tikai tā ir iespējams panākt labvēlīgas pārmaiņas kaimiņvalstī un kopīgi nodrošināt reģiona stabilitāti un vēlamos sadarbības rezultātus ilgtermiņā.

Mums vienmēr jāatceras, cik svarīgs bijis ilgstošais un neatlaidīgais citu valstu atbalsts Latvijas sabiedrības pašnoteikšanās un demokrātijas centieniem un jārīkojas saskaņā ar savām vērtībām. Mēs ticam un izsakām cerību, ka šīs pašas vērtības, kas apvieno 27 valstis Eiropas Savienībā, un, kas ir devušas iespēju Latvijas attīstībai kļūs par patiesu spēku ārpolitikas veidošanā, nevis par skaistu izkārtni, kas dzīvo tikai interneta mājas lapās un runās.

Latvijas Transatlantiskā organizācija
Eiropas Kustība Latvija
Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Latvijas Konservatīvā jaunatnes apvienība