<!–:lv–>Notika NATO Simulācijas spēles 2011: „Afganistāna 2014: NATO turpmākā loma reģiona stabilizācijā” fināls<!–:–>

02.05.2011. 20:09

29. aprīlī norisinājās NATO samita simulācijas spēle 2011, kuru jau trešo gadu pēc kārtas Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO) organizē sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju, kā arī ar Latvijas Republika Aizsardzības ministrijas, NATO Publiskās diplomātijas nodaļas un Konrada Adenauera Fonda atbalstu. Šogad spēli atbalsta arī Eiropas Parlamenta Tautas partijas grupa un deputātes Sandras Kalnietes birojs. Šī gada spēles tēma bija „Afganistāna 2014: NATO turpmākā loma reģiona stabilizācijā.” Spēli atklāja Latvijas Ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis, bet to vadīja un NATO Ģenerālsekretāra lomā iejutās speciālo uzdevumu vēstnieks (bijušais Latvijas vēstnieks NATO ) Jānis Eichmanis.

Spēles ietvaros vidusskolēni un studenti no visas Latvijas pārstāvēja kādu no NATO dalībvalstīm, pirms tam rūpīgi izpētot attiecīgas valsts politiku Afganistānas jautājumā. Jaunieši parādīja labu izpratni, erudīciju un zināšanas par NATO aktuālo dienaskārtību Afganistānā, aktīvi diskutējot par sabiedroto turpmāko rīcību Afganistānā, par ISAF misijas mērķiem un uzdevumiem, par pakāpenisku atbildības nodošanu par drošības situāciju afgāņu rokās laikā līdz 2014. gadam. Tāpat notika aktīvas diskusijas par civil-militārās sadarbības nozīmi un civilās iesaistes palielināšanu Afganistānā, kā arī par būtisko sadarbību ar NATO stratēģiskajiem partneriem, ar ES , ANO un arī reģiona valstīm.

Spēles beigās jauniešiem bija jāvienojas par kopīgu NATO deklarāciju attiecībā uz Afganistānu un jāpanāk vienprātība vairākos jautājumos. Pēc spraigām diskusijām un savstarpējas pozīciju saskaņošanas viņiem tas arī izdevās un rezultātā tika panākta vienošanās, ka Afganistānas drošība un stabilitāte ir tieši saistīta ar Alianses drošību. ISAF misija Afganistānā ir jāskata ne tikai kā ieguldījums Alianses kolektīvās drošības principa nostiprināšanā, bet kā katras dalībvalsts ieguldījums savas valsts drošībā. Lai sasniegtu mērķi, ISAF valstīm ir jātupina ieguldīt Afganistānas Nacionālās drošības spēkos (ANSF) – armijas un policijas veidošanā, apmācībā un ekipējumā, kā arī jāmeklē papildus iespējas atbalstīt citus izaicinājumus, tai skaitā sabiedrības samierināšanu un reintegrāciju. Afganistānai jāturpina darbs pie nacionālajām prioritārajām programmām. Svarīgs ir labi koordinēts starptautiskās sabiedrības atbalsts Afganistānas valdības plāniem īstenot pārmaiņas, īpaši attiecībā uz vietējo spēju stiprināšanu, ekonomikas attīstību un sabiedrības samierināšanu.

Papildus jauniešiem bija jātiek galā ar pirms tam nezināmu speciāluzdevumu – jāvienojas par kopīgu NATO dalībvalstu rīcību un jāpieņem kopīgs paziņojums attiecībā uz negaidītu krīzes pavērsienu Afganistānas pierobežā par, ko viņiem tika paziņots spēles laikā. Arī šeit jaunieši parādīja spēju operatīvi reaģēt un ātri pieņemt lēmumus, apliecinot praksē to, ka NATO ir Alianse, kuras spēks ir vēlme un politiskā griba rīkoties vienoti.

Komandu darbu, aktivitāti, argumentāciju un uzvedību visas dienas garumā vērtēja ekspertu komisija, kas spēles beigās pēc ilgām apspriedēm izvēlējās 6 labākās komandas.

Rezultātā spēlē uzvarēja un pirmo vietu ieguva Edgars Žukovskis un Jānis Glāznieks no Siguldas valsts ģimnāzijas, kuri spēlē pārstāvēja Rumānijas komandu, otro vietu ieguva Elīna Baltroka un Līva Brēmere no LU Sociālo zinātņu fakultātes, kuras pārstāvēja Vācijas komandu, savukārt trešās vietas ieguvēji ir Staņislavs Lopatkins no LU Sociālo zinātņu fakultātes un Anna Koleda no LU Juridiskās fakultātes, kuri pārstāvēja Nīderlandes komandu. Ar Eiropas tautas partijas grupas atbalstu visas šis komandas ieguva balvu – iespēju doties uz Briseli, Beļģijā un divu dienu vizītē viesoties Eiropas Parlamenta mītnē.

Savukārt ceturtās, piektās un sestās vietas ieguvēji saņēma dāvanā vērtīgas grāmatas no Konrāda Adenauera fonda. Ceturto vietu ieguva komanda no Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes, kas pārstāvēja spēlē Kanādu, bet piekto un sesto vietu ieguva attiecīgi Polijas komanda (RSU Eiropas studiju fakultāte) un Lietuvas komanda no LU.

Simulācijas spēles mērķis ir veicināt jauniešu zināšanas un interesi par NATO un starptautiskās drošības un aizsardzības politikas jautājumiem, tādējādi sekmējot jaunās paaudzes politisko iesaistīšanos, neatkarīgu izpētes darbu, analīzes un erudīcijas spēju uzlabošanos, kā arī NATO politisko un militāro lēmumu pieņemšanas procesa izpratni.

Plašāk: http://natosimulacijasspele.blogspot.com/