<!–:lv–>Projektam "Baltijas sargi: Cēsis cauri gadsimtiem" – pirmais atbalstītājs<!–:–>

12.07.2011. 16:12

Latvijas Transatlantiskā organizācija sadarbībā ar Latvijas Aizsardzības ministriju un tās partneriem Lietuvā (Lithuanian Atlantic Treaty Association) un Igaunijā (Estonian Atlantic Treaty Association) 2012. gada vasarā plāno organizēt pirmo Baltijas jaunsargu nometni „Baltijas sargi: Cēsis cauri gadsimtiem”. Projekta mērķis ir veicināt kopējas Baltijas identitātes veidošanos jauniešu un jaunsargu kustībā apvienojot trīs Baltijas valstu jaunsargu kustības: Latvijā – Jaunsardze, Igaunijā – Kodututred un Noored Kotkad un Lietuvā – Šauliu sajunga.

Projekta ietvaros plānots veicināt patriotismu Baltijas valstu jauniešu vidū, veicināt jauniešu zināšanas par drošības politikas un ārpolitikas aktualitātēm, transatlantiskās sadarbības jautājumiem, veicināt līderības īpašības un iniciatīvu caur stratēģiskajām spēlēm, iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanā krīzes situāciju risināšanā, veicināt jauniešu iesaisti starptautiskajos projektos, kā arī veicināt komandas sadarbību starp Baltijas jauniešiem.

Projektam jau ir pirmais atbalstītājs – Taivānas misija Latvijā, kas finansiāli atbalstījusi projekta organizēšanu. LATO aicina arī citas ārvalstu pārstavniecības, fondus un uzņēmumus atbalstīt šo iniciatīvu un iesaistīties šī projekta finansēšanā.

Ieguldījums mūsu jaunākajā paaudzē ir ieguldījums mūsu valsts nākotnē, tās drošībā un stabilitātē!