Atskats uz Krievijas jauno līderu vizīti Latvijā

29.11.2011. 00:00

LATO sadarbībā ar Krievijas nevalstisko organizāciju ,,Starptautiskie dialogi’’ un Sorosa fondu – Latvija atbalstu no 14.-18. novembrim jau trešo reizi divu gadu laikā rīkoja Krievijas jauno līderu vizīti Latvijā.

Projekta mērķis bija Krievijas jauniešiem sniegt objektīvu informāciju par Latvijā notiekošajiem politiskajiem, sociālekonomiskajiem, militārajiem un kultūras procesiem. 13 jaunieši vecumā no 18 – 34 gadiem piecu dienu laikā iepazina Latviju, apmeklējot kā valsts institūcijas – ministrijas, domes, skolas u.c. iestādes, kā arī viesojās uzņēmumos un tikās ar vietējiem iedzīvotājiem.

Stavropoles Valsts universitātes pasniedzēju Ivanu Rimšu patīkami pārsteidzis, ka trešajā dienā apmeklētajā Cēsu 2. vidusskolā strādā jaunas skolotājas, kuras stundas var vadīt, arī gaidot bērniņu, un savas atvases atstāt pieskatīšanai skolā. “Krievijā vecajai skolotāju paaudzei šādas lietas nepatīk,” sprieda Ivans.

Jaunieši atzīst, ka nejauša tikšanās ar Aizsardzības ministru un prezidentu ilgi paliks atmiņā, jo Krievijā kas tāds nav iespējams, bet arī tikšanās ar Daugavpils studentiem, Cēsu 2. vidusskolas jauniešiem un partiju pārstāvjiem Rīgā ir liels ieguvums, jo tika gūts plašs priekšstats un apkopoti dažādi viedokļi par problēmām, atšķirībām starp Latviju un Krieviju.

Valērijs no Saratovas uzskata, ka plašsaziņas līdzekļi kultivē mītus par Latviju, piemēram, ka šeit krievi nav cieņā, taču tā neesot. Ivanam radies priekšstats, ka jaunās paaudzes latviešiem un krieviem problēmu attiecībās neesot. Jaunieši viesojušies arī Daugavpilī, kur apmeklējuši Krievu namu – tajā daudzi no viņiem jutušies kā mājās. Pilsēta viesiem likusies ļoti krieviska un bijis kā kontrasts Cēsīm. Jaunie līderi apmeklēja arī Okupācijas muzeju un atzina Staļina represiju skaudrumu: “Muzejā bija ļoti smagi iespaidi – tur viss bija izstāstīts rūpīgi – ar daudziem konkrētiem faktiem. Mums represijas kādreiz slēpa, bet tagad par to runā.”

Vizītes laikā tika pilnībā lauzts stereotips par krievu tautības cilvēku smago dzīvi Latvijā un slikto izturēšanos pret viesiem no Krievijas, tieši pretēji -jaunieši bija patīkami pārsteigti par tik labvēlīgu attieksmi. Kā atzina viena no dalībniecēm: “Pat Cēsīs, kas ir viena no latviskākajām pilsētām Latvijā neviens ar akmeņiem man nemeta, tādēļ esmu priecīga, ka neiespaidojos no iepriekš dzirdētā par Latvijas un Krievijas attiecībām, bet pati atbraucu un uzzināju reālo situāciju un attieksmi.”

Lai gan Krievijā situācija nedaudz atšķiras, tomēr projekta idejas autori ir pārdomās par iespēju uzņemt arī jauniešu delegāciju no Latvijas, lai veicinātu savstarpējo attiecību veidošanos un labāku izpratni par abu valstu attiecībām.