Aicinājums piedalīties referendumā pret otru valsts valodu Latvijā

13.02.2012. 14:43

Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO) aicina ikvienu pilsoni piedalīties 18.februāra referendumā un balsot pret otras valsts valodas ieviešanu Latvijā.

Latvijas demokrātiskā sistēma ir devusi iespēju valsts pilsoņiem ierosināt referendumu par otras oficiālās valsts valodas statusa piešķiršanu krievu valodai. Šis precedents apliecina Latvijas Republikas tiesiskumu un demokrātiju, dodot tiesības tautai realizēt likumdošanas varu. Tomēr Latvijas valsts pamats ir unitāra, nacionāla valsts ar latviešiem kā pamatnāciju un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Latvijas pilsoņiem ir lieliska iespēja parādīt starptautiskajai sabiedrībai, ka iedzīvotāju nospiedošs vairākums iestājas par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs ir skaidri paudis savu viedokli, ka latviešu valoda ir mūsu nacionālās identitātes un pašapziņas pamats uz kā tiek balstīta arī ideja par Latvijas valsti.

LATO aicina Saeimas deputātus nostiprināt latviešu valodas statusu valsts pamatlikumā Satversmē, nosakot kā negrozāmus būtiskākos Satversmes pamatprincipus. Aktīva pilsoņu līdzdalība un skaidra nostāja referendumā pret krievu valodu kā otru valsts valodu pieliktu punktu šaubām par latviešu valodas nākotni uz visiem laikiem. Saeimas deputātiem ir jāņem vērā pilsoņu griba un jārīkojas, lai papildinātu Satversmi ar latviešu valodu aizsargājošām normām.

LATO aicina Ministru Kabineta prezidentu Valdi Dombrovski uzsākt praktisku integrācijas politiku, uzlabojot latviešu valodas apguvi krievu bērnudārzos un pamatskolās un nodrošinot sabiedrisko mediju pieejamību visā Latvijas teritorijā, ieskaitot pierobežu. Paplašināsim latviešu kā mācību valodas lietošanu vidusskolās, koledžās un augstākās izglītības iestādēs, vienlaicīgi uzlabojot Eiropas Savienības valstu valodu zināšanas.

Esam pārliecināti, ka aizejot uz referendumu un balsojot par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā, pilsoņu kopums būs izteicis savu gribu, kura politiķiem tālāk jānostiprina likumdošanas aktos un politikas reformās, lai nodrošinātu latviešu valodai ilgtspējīgu nākotni. Ikdienas saziņā konsekventi lietosim latviešu valodu, tādējādi veicinot latviešu valodas izmantošanu sadzīvē, mācībās un darbā.

Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājs Toms Baumanis

Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētāja vietniece Žaneta Ozoliņa

Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis Andris Sprūds

Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis Dmitrijs Nikolajevs

Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis Māris Skujiņš

Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis Rinalds Celmiņš

Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis Juris Ulmanis

Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes locekle Dagnija Lejiņa

Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes locekle Venta Kocere