Notikusi LATO ikgadējā biedru pilnsapulce

20.04.2012. 17:24

Vakar, 19.aprīlī, tika aizvadīta gadskārtējā LATO biedru pilnsapulce, kurā biedri kopā ar Valdes priekšsēdētāju atskatījās uz 2011.gada projektiem, to īstenošanas veiksmēm un izaicinājumiem. Tāpat arī tika ievēlēta jaunā LATO valde.

LATO pilnsapulces notiek reizi gadā un tajā valdes priekšsēdētājs atskaitās par iepriekšējā gadā paveikto. Šogad LATO Valdes priekšsēdētājs Toms Baumanis savā ziņojumā varēja izteikt pateicības LATO ģenerālsekretāram Sandim Šrāderam, kurš kārtējo gadu ir apliecinājis savu neizsīkstošo enerģiju un entuziasmu īstenojot lieliskus projektus. Īpaši jāuzsver ikgadējās Rīgas konferences (www.rigaconference.lv) organizēšana, jo Rīgas Konference 2011 saņēma daudzu atzinīgus vārdus un laba vēlējumus.Tāpat kā ļoti labas tika atzīmētas Ukrainas žurnālistu un Krievijas jauniešu vizītes uz Latviju, kuri bija ne tikai interesanti un vērtīgi, bet arī ļoti sirsnīgi projekti. Priekšsēdētājs arī pateicās biedriem par viņu iesaisti projektu organizēšanā un atbalstīšanā.

Tika apspriesti arī šī gada plānotie pasākumi, kuri būs ne mazāk lieli un svarīgi kā iepriekšējos gados. Līdz šim atzinīgi jānovērtē pagājušā gadā iesāktais un šogad turpinātais diskusiju cikls, kuros vidējais apmeklētāju skaits ir bijis 80.  Aktīvs darbs ir iesācies arī jau pie Rīgas konferences 2012, kā arī pavisam drīz tiks izziņoti citi aktuāli un jauni projekti.

Kā ierasts katrā biedru pilnsapulcē esošā valde noliek savas pilnvaras un notiek jaunas valdes vēlēšanas.  Pēc esošās valdes kandidātu aptaujāšanas un jaunu kandidātu izvirzīšanas, jaunā valde tika ievēlēta sekojošā sastāvā:

Toms Baumanis, Valdes priekšsēdētājs

Žaneta Ozoliņa, Valdes priekšsēdētāja vietniece

Irina Ivaškina, Valdes locekle

Venta Kocere, Valdes locekle

Dagnija Lejiņa, Valdes locekle

Inese Loce, Valdes locekle

Māris Skujiņš, Valdes loceklis

Juris Ulmanis, Valdes loceklis

Andris Sprūds, Valdes loceklis

Zemāk: Foto ar daļu no pilnsapulces dalībniekiem

Foto: Marija Tukina, LATO biedre