<!–:lv–>Krievijas jauno līderu vizīte: 2.diena Liepājā<!–:–>

18.07.2012. 15:38

17.jūlijā Krievijas jaunie līderi viesojās Liepājā, kur iepazinās ne tikai ar Jūra spēku darbību, bet arī viesojās City Radio. Ieraksts ar jauniešu iespaidiem par pirmajās dienās Latvijā redzēto būs pieejams arī LATO mājas lapā.

Krievijas jauniešu projekta otrā diena sākās ar tikšanos ar pārstāvjiem no NBS Mīnu kuģu eskadras štāba. Jūras spēku flotiles štāba priekšnieks jūras kapteinis Vladimirs Dreimanis atklāja prezentāciju, bet plašāku priekšstatu par štāba struktūru, mērķiem, jaunākajiem projektiem un štāba sadarbību ar NATO un ES sniedza Mīnu kuģu eskadras komandieris kapteiņleitnats Dmitrijs Jankovs. Jaunieši guva priekšstatu gan par apmācību norisi, gan Latvijas nozīmi NATO militārajās operācijās. Pēc prezentācijas Krievijas delegācijai bija iespēja viesoties uz kuģa VIDAR klases mīnu licēja A-53 “VIRSAITIS”.

Jaunieši guva daudz jaunas informācijas. Daudzi no viņiem atzina, ka šī bija pirmā reize, kad viņiem tik detalizēti tiek stāstīsta informācija par militāri nozīmīgu objektu. Vizītes beigās jaunieši atzina, ka šī iespēja parāda to, cik tālu savā demokrātijas attīstībā Latvija ir priekšā Krievijai.

Pēc viesošanās NBS Mīnu kuģa eskadras štābā un kuģa apskates, jaunieši devās ekskursijā uz Liepājas Karaostu, kur ar viņiem tika izspēlētas Latvijā jau labi zināmās ekskursiju izrādes. Pēcpusdienā dažiem jauniešiem bija iespēja piedalīties City Radio ēterā, kur viņi dalījās savos iespaidos par Latviju, Liepājas pilsētā redzēto, kā arī viesošanos Liepājas Karaostas cietoksnī.

Radio raidījuma ieraksts:

Foto no Krievijas jauno līderu viesošanās Latvijā: