Publiskā diskusija „New Transatlantic Strategy After the USA Elections”

15.10.2012. 11:24

Latvijas Transatlantiskā organizācija aicina trešdien, 17. oktobrī plkst. 11:30 ES mājā (2.stāvs) piedalīties diskusijā ar Atlantiskās padomes viceprezidentu Damonu Vilsonu: „New Transatlantic Strategy After the USA Elections”.

Diskusijas mērķis ir pārrunāt transatlantiskās stratēģijas izmaiņas un tās virzienus pēc prezidenta vēlēšanām ASV.

Damons Vilsons (Damon Wilson) ASV Atlantiskajā padomē strādā ar jautājumiem, kas saistīti ar transatlantisko stratēģiju, stratēģisko iniciatīvu, programmu izstrādi un integrāciju, kā arī institucionālo attīstību un organizatorisko efektivitāti. D. Vilsona atbildība ietver Eiropas, Rietumbalkānu valstu un Melnās jūras reģiona valstu drošības un aizsardzības politikas attīstības veidošanu un stiprināšanu, NATO, transatlantiskās attiecības, Centrālās un Austrumeiropas valstis.

Diskusiju moderēs LATO ģenerālsekretārs Sandis Šrāders.

Diskusija notiks angļu valodā.

Diskusijai pieteikties aicināti visi interesenti, aizpildot e-reģistrāciju (ej.uz/registration), piesakoties pa tālruni 29624 999, vai nosūtot vēstuli uz e-pastu zane@lato.lv līdz 17. oktobrim plkst. 10:00, norādot vārdu, uzvārdu, darba/studiju vietu vai organizāciju. Vietu skaits ir ierobežots!

Diskusijas norisi atbalsta NATO un Konrāda Adenauera fonds.