LATO aicina izteikt viedokli par valsts 2014.gada budžeta prioritātēm

24.07.2013. 11:45

Augsti vērtējot Finanšu ministrijas iniciatīvu, aicinot iedzīvotājus izteikt savu viedokli par 2014.gada valsts prioritātēm, LATO izsaka aicinājumu valdībai, sākot darbu pie valsts 2014.gada budžeta izskatīšanas, kā vienu no prioritārajām jomām noteikt valsts atbalstu aizsardzības nozarei.

Iestājoties NATO, Latvija pauda apņēmību atvēlēt valsts aizsardzības finansēšanai 2% no IKP, taču realitātē uz šādu finansējuma apmēru Latvija vēl tikai tiecas. LATO izprot un atbalsta aizsardzības nozares vadības viedokli, ka Latvijai no drošības patērētājas jākļūst par drošības stiprinātāju, pakāpeniski nodrošinot šai vajadzībai pienācīgu finansējumu, lai ne vēlāk kā līdz 2020.gadam tiktu sasniegti nepieciešamie 2% no IKP.

Pašreiz noteiktais valsts atbalsts aizsardzības nozares budžetam ir nepietiekams, lai Latvija pildītu savu kā pilntiesīgas NATO dalībvalsts lomu un  pilnvērtīgi spētu reaģēt uz iekšējiem un ārējiem valsts apdraudējumiem. Kā šī gada jūlijā norādīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, reaģējot uz NATO iebildēm par Latvijas nepietiekamo aizsardzības budžetu: „Finansējuma palielināšana aizsardzības izdevumiem līdz NATO prasītajiem 2% no iekšzemes kopprodukta primāri nepieciešama pašas Latvijas drošības garantēšanai.”

Pēc 2014.gada tiks būtiski samazināts NATO kontingents Afganistānā, arī Latvijas ieguldījums NATO un kolektīvajā aizsardzībā līdz ar to saruks. LATO uzskata, ka, ņemot vērā šādu notikumu attīstību, Latvijai būs jādomā, kā saglabāt tās starptautisko ietekmi NATO, ja finanšu trūkuma dēļ tā ne tikai nespēj attīstīt savas militārās spējas, bet arī nevar atļauties piedalīties nevienā citā NATO kolektīvās aizsardzības projektā.

Latvija ir pilnvērtīgi iekļāvusies NATO lēmumu pieņemšanas un konsultāciju procesā, kas nodrošina Latvijas interešu pārstāvēšanu NATO struktūrās, kā arī dalību lēmumu pieņemšanas procesā. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Latvijas interešu aizstāvību un Latvija varētu pilnībā atbilst mūsdienu drošības prasībām un spētu iesaistīties gan kolektīvās aizsardzības, gan arī krīžu novēršanas pasākumos, ir būtiski palielināt valstij pieejamo finanšu līdzekļu izlietošanu jaunas tehnikas iegādei un papildus finansējuma NATO nodrošināšanai.

Tāpat, ņemot vērā  ģeopolitisko situāciju un jaunos drošības izaicinājumus, papildus finansējuma nodrošināšana tieši aizsardzības jomai ir nozīmīga, lai valsts apdraudējuma vai arī dabas katastrofu gadījumā saņemtu nepieciešamo ārvalstu palīdzību.

Aicinām visus biedrus un atbalstītajus izteikt savu viedokli par valsts 2014.gada budžeta prioritātēm šeit http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/budzets/46644-fm-aicina-iedzivotajus-paust-savu-viedokli-par-2014-gada-valsts-budzeta-prioritatem