Aizsardzības ministrs Dr. Artis Pabriks: Militārais balanss Baltijas jūras reģionā mainās, un tam būs zināmas sekas

29.11.2013. 11:45

28. novembrī starptautiskajā konferencē “Tuvojoties Baltijas valstu dalības NATO 10. gadadienai: Sasniegumi un nākotnes perspektīvas” tika diskutēts par Baltijas un Višegradas valstu sasniegumiem pēdējās desmitgades laikā, ieguvumiem no dalības NATO, valstu lomu aliansē, savstarpējo militāro sadarbību NATO ietvaros, NATO publiskās diplomātijas attīstību pēdējo 10 gadu laikā, kā arī topošo Stratēģiskās komunikācijas centra izveidi Latvijā.

Edgars Rinkēvičs

Atklājot konferenci, ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs norādīja, ka dalība NATO ir atbildība, ko katra dalībvalsts uzņemas iestājoties un esot Aliansē. Kā  piemēru ministrs minēja Eiropas valstu sarūkošos izdevumus aizsardzībai, kas arī Latvijāsasniedz kritiski zemu robežu. Tā ir viena no problēmām, par kuru būtu jārunā nākamajā NATO Samitā 2014. gada septembrī Apvienotajā Karalistē. Ministrs uzsvēra, ka var runāt par viedo aizsardzību, NATO spēju modernizēšanu un citiem nozīmīgiem izaicinājumiem, bet tā visa pamatā ir finansiālie ieguldījumi. Mums priekšā ir tradicionālo un jauno izaicinājumu kopums, kuriem ir jābūt gataviem.

Aizsardzības ministrs Dr. Artis Pabriks, savukārt, norādīja uz transatlantiskās sadarbības nozīmi kā būtisku faktoru, kas tieši ietekmēs arī Baltijas valstu drošību un pieskārās jautājumam par drošības budžetu, norādot, ka: „Militārais balanss Baltijas jūras reģionā šobrīd mainās, un tam būs zināmas sekas, ja NATO Eiropas dalībvalstis turpinās samazināt militāro budžetu, kamēr mūsu kaimiņvalstis ieguldīs arvien lielākus līdzekļus aizsardzībā un palielinās militāro mācību skaitu un vērienu.”

Konferencē piedalījās bijušie un esošie ārlietu un aizsardzības ministri, diplomāti, politiķi, akadēmisko aprindu pārstāvji, zinātnieki un eksperti no Baltijas un Višegradas valstīm. Tā atklāja pasākumu sēriju, kas norisināsies visa 2014. gada garumā un būs veltīta Baltijas valstu dalības NATO 10. gadadienai. Pasākumu organizēja Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO) sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Ārlietu ministriju. Konferences norisi atbalsta arī Ziemeļatlantijas līguma organizācija (NATO) un Konrāda Adenauera fonds.

 

Video no konferences

Konferences ievadvārdi un atklāšanas panelis

Saruna pie kafijas

Konferences otrais panelis