Latvijas nevalstisko organizāciju paziņojums par situāciju Ungārijā

13.06.2014. 10:14

Kopš atkārtotas nākšanas pie varas, Ungārijas valdība Viktora Orbāna vadībā izvērsusi kampaņu pret neatkarīgajām Ungrārijas nevalstiskajām organizācijām (NVO), cenšoties panākt kontroli pār pieejamajiem neatkarīgajiem finanšu avotiem. Primāri pār EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu, kas ir daļa no Eiropas Savienības un Norvēģijas, Īslandes un Lihtenšteinas noslēgtā līguma par projektu finansēšanu jaunajās ES dalībvalstīs.Šīs programmas finansējumu Ungārijā administrē četri fondi, pret kuriem valdība izvērsusi iebiedēšanas un nomelnošanas kampaņu, apsūdzot tos iejaukšanās politiskajos procesos.

Mēs uzskatām, ka aktīvai un neatkarīgai pilsoniskai sabiedrībai ir svarīga loma demokrātiskajā sabiedrībā, nodrošinot „līdzsvaru un atsvaru” (checks & balances) valsts varai. EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentam ir liela nozīme NVO kapacitātes stiprināšanā, lai izvērstu interešu aizstāvības aktivitātes. Tikai neatkarīgas organizācijas var būt labi interešu aizstāvji, aizstāvot noteiktu sabiedrības grupu intereses.

Putina Krievija ir piemērs tam kā nevalstiskā sektora vājāšana var viegli novest pie NVO kriminalizācijas un būtiski traucēt to darbībai. Mēs esam solidāri ar Ungārijas NVO un aicinām Ungārijas valdību izbeigt jebkādas darbības, kas vērstas pret pilsonisko sabiedrību Ungārijā.

Sorosa fonds – Latvija

Latvijas Pilsoniskā alianse

Latvijas Transatlantiskā organizācija

LGBT un viņu draugu apvienību MOZAĪKA

Papildu informācija:

Irina Kuzņecova, Sorosa fonds – Latvija

28252237, irina@sfl.lv