Starptautiska konference “Latvijas dalība NATO: ieguvumi sabiedrībai un ekonomikai”

06.03.2015. 16:53

Datums: 2015. gada 19. marts

Norises vieta: Konferenču centrs Citadele ( Republikas laukums 2a), Rīga, Latvija

Latvijas Transatlantiskā organizacija (LATO) sadarbībā ar  Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija (FSDI Latvia) un ar NATO publiskās diplomātijas nodaļu (NATO PDD) atblstu rīko starptautisku konferenci  “Latvijas dalība NATO: ieguvumi sabiedrībai un ekonomikai” (“Latvia’s NATO Membership and the Benefits for the Society and Economy”).

Konferences programmu var atrast šeit

Vienas dienas konference pulcēs nozares ekspertus no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, lai diskutētu par iespējamo drošības un aizsardzības industriju attīstību un to kapacitātes palielināšanas iespēju gan nacionālā, gan internacionālā līmenī. Tāpat tiks aplūkota Latvijas kā NATO dalībvalsts loma kopējās drošības nodrošināšanā un kā ir mainījusies Latvijas aizsardzības industrija kopš iestāšanās NATO.

Diskusiju laikā tiks runāts par drošības un aizsardzības industriju stiprajiem un vājajiem punktiem, tiks meklēts risinājums, kā visefektīvākajā veidā mazināt esošos robus aizsardzības nozarē. Jāpiebilst, ka eksperti centīsies izvērtēt to, cik produktīva ir bijusi līdzšinējā sadarbība starp partneriem un kā būtu iespējams palielināt Latvijas lomu aizsardzības sfērā starptautiskā līmenī. Tāpat tiks aplūkots jautājums par to, cik gatava jauniem izaicinājumiem militārajā jomā ir Eiropas Savienība un NATO, saskaroties ar ES un NATO dalībvalstu drošības apdraudējumu. Kā arī, konferences laikā tiks aplūkotas iespējamās transatlantiskās sadarbības iespējas, kas palielinātu drošības līmeni plašākos reģionos, it īpaši ņemot vērā to, kā ir mainījušās uzbrukumu tendences un cik ļoti izplatīts, un reizē efektīvs, ir hibrīdkarš, kas attiecīgi pieprasa daudzpusīgu un efektīvu sadarbību starp aliansē esošajām valstīm.

Viens no konferences mērķiem ir apzināt gan mūsu pašu drošības un aizsardzības industriju kapacitāti un iespējas to pārredzamā nākotnē palielināt, gan izvērtēt Latvijas iespējas piesaistīt jaunus investorus, apgūt finansiālo atbalstu no starptautiskiem resursiem, izveidojot ilgtspējīgu sadarbību starptautiskā līmenī, kas veicinātu gan ekonomisko izaugsmi, gan drošības un aizsardzības industriju attīstību. Tiks izvērtēts vai pašreizējie resursi un inovācijas ir gana pievilcīgas, lai piesaistītu jaunus sadarbības partnerus, un kas būtu jādara, lai situāciju uzlabotu ilgtermiņā.

Jautājumu vai komentāru gadījumā lūdzam sazināties ar Evitu Gaidi, LATO projektu vadītāju (evita@lato.lv; +371 22424220).