Rekomendācijās ES AP samitam aicina piešķirt bezvīzu režīmu Gruzijai un Ukrainai

22.05.2015. 13:03

Izstrādāt mehānismus propagandas negatīvās ietekmes mazināšanai; palielināt NATO un AP valstu sadarbību jauno hibrīddraudu novēršanai; pieņemt lēmumu par bezvīzu režīma piešķiršanu Gruzijai un Ukrainai – šie uz citi ieteikumi iekļauti Eiropas Savienības (ES) Austrumu partnerības (AP) Pilsoniskās sabiedrības konferencē izstrādātajās un šodien prezentētajās rekomendācijās. Tās šodien iesniegtas Latvijas Republikas ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam un Eiropas Komisāram Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu jautājumos Johannesam Hānam tālākai nogādāšanai ES AP samitā.

Rekomendācijās secināts, ka Krievijas militārā agresija Ukrainā ir atstājusi ievērojamu ietekmi uz AP reģionu, līdz ar to nepieciešams turpināt stiprināt ES Austrumu partnerības politiku, īpašu uzmanību pievēršot pilsoniskās sabiedrības atbalstam. Rekomendācijās atzīmēta arī Krievijas propagandas negatīvā ietekme uz Krievijas kaimiņvalstīm. Norādīts uz nepieciešamību stiprināt Eiropas vērtības un izstrādāt mehānismus, lai valstu, gan pilsoniskās sabiedrības līmenī ierobežotu propagandas negatīvo ietekmi.

Kā svarīgs jautājums minēti jaunie izaicinājumi reģionālajai drošībai un nepieciešamība pēc aktīvākas ES kopējās drošības un aizsardzības politikas reģionā. Norādīts arī uz nepieciešamību palielināt NATO un AP valstu sadarbību jauno hibrīddraudu novēršanai.

Rekomendācijās minēta virkne priekšlikumu un praktisko soļu, kā uzlabot pilsoniskās sabiedrības iesaisti Austrumu partnerības valstu tālākā demokratizācijā. Uzsvērta nepieciešamība paplašināt ES instrumentus pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalstīšanai.

Kā viens no svarīgākajiem jautājumiem izcelta mobilitāte un pārrobežu sadarbība, jo tieši mobilitāte un vīzu režīma atvieglošana starp AP un ES dalībvalstīm nodrošinātu ciešāku un intensīvāku ideju, vērtību un pieredzes apmaiņu. Rekomendācijās prasīts ES AP samitā Rīgā pieņemt lēmumu par bezvīzu režīma piešķiršanu Gruzijai un Ukrainai no 2016. gada 1. janvāra, vienlaikus uzsverot šo valstu pienākumus izpildīt nepieciešamos tehniskos kritērijus.

Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji aicina Rīgas AP samitā pieņemt arī skaidru lēmumu par to AP valstu, kas sākušas ieviest Asociācijas līgumus, perspektīvām kļūt par pilnvērtīgām ES dalībvalstīm. Tālākās AP politikas plānošanā ES ir jābūt atvērtai un iekļaujošai, šādi paliekot uzticīgai tās moto – būt vienotiem daudzveidībā, norādīts rekomendācijās.

Rekomendācijas tiks iesniegtas arī ES institūcijām, kā arī ES un AP valstu valdībām ar mērķi veicināt efektīvāku Austrumu partnerības mērķu sasniegšanu.

Rekomendācijas tiks iesniegtas arī ES institūcijām, kā arī ES un AP valstu valdībām ar mērķi veicināt efektīvāku Austrumu partnerības mērķu sasniegšanu.

Rekomendācijas pilnā apjomā pieejamas šeit.

ES Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības konference pulcēja vairāk nekā 300 pilsoniskās sabiedrības pārstāvju un ekspertu, nodrošinot platformu, kur par aktuālākajiem Austrumu partnerības jautājumiem debatē pilsoniskās sabiedrības, nevalstisko organizāciju un domnīcu pārstāvji. Konferencē piedalījās eksperti no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm un visām sešām Austrumu partnerības valstīm – Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldovas un Ukrainas. Konferences mērķis ir sniegt ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā un iesaistē Austrumu partnerības politikas plānošanā un īstenošanā.

Konference Rīgā notika no 20.-21.maijam. To, savstarpēji sadarbojoties, rīkoja: Latvijas Ārpolitikas institūts (LĀI), Austrumeiropas politikas pētījumu centrs (APPC) un Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO) sadarbībā ar Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības forumu. Pasākumu atbalsta Eiropas Komisija, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts, Melnās jūras fonds, ASV-Vācijas Māršala fonda projekts un Nacionālais Demokrātijas fonds (National Endowment for Democracy).

Plašāka informācija par ES AP Pilsoniskās sabiedrības konferenci:

www.appc.lv, www.easteurope.lv, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomes un LR Ārlietu ministrijas interneta lapās.

Papildu informācija:

Ieva Dzelme-Romanovska
ES Austrumu partnerības
Pilsoniskās sabiedrības konferences
komunikācijas koordinatore
Tālr. 29 26 82 81
ieva.dzelme@appc.lv