Skaties tiešraidē Austrumpartnerības pilsoniskās sabiedrības konferenci.

20.05.2015. 01:10

Eiropas Savienības Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības konference, kas notiks Rīgā 20. – 21.maijā, pulcēs vairākus simtus pilsoniskās sabiedrības pārstāvju un ekspertu no Eiropas Savienības dalībvalstīm un Austrumu partnerības valstīm. Pasākumā uzstāsies augsta līmeņa politiķi un  pazīstami eksperti no Latvijas un citām ES, kā arī AP valstīm.

Programma

Trešdiena, 20.maijs

9:00 – 9:15  ES prezidentūras apsveikums un konferences atklāšanas uzruna

9:15 – 11:00 PIRMĀ SESIJA: Pilsoniskā sabiedrība kā Austrumu partnerības stratēģiska interešu grupa

11:30 – 13:00  OTRĀ SESIJA: Ceļā uz kopēju miera un labklājības telpu: pilsoniskās sabiedrības loma

Ceturtdiena, 21.maijs

9:00 – 10:00   Sesiju un darba grupu ziņojums, tostarp Pirmās AP mediju konferences ziņojums. Viedokļi par rekomendācijām lēmumu pieņēmējiem Rīgas Austrumu partnerības samitā

10:00 – 11:30  TREŠĀ SESIJA: Atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai Kaimiņattiecību politikas reģionā: spējas, līdzekļi un ES paraugprakse

12:00 – 13:30 CETURTĀ SESIJA: Kaimiņu reģiona atjaunotne: Austrumu partnerības nākotnes redzējums un uzdevumi