Lemj par ekipējuma iegādi Zemessardzes atbalsta akcijas ietvaros

05.08.2016. 16:01

3. augustā tika sasaukta iepirkuma komisijas sēde, kas izvērtēja potenciālo piegādātāju iesūtītos pretendentu piedāvājumus un lēma par konkursa uzvarētāja pasludināšanu.

14. jūlijā izsludinātajā cenu aptaujas konkursā tika aicināti pretendenti iesniegt savus piedāvājumus:

1. Termālā infrasarkanā diapazona tēmēšanas ierīce triecienšautenei (12 gab.);
2. Termālā infrasarkanā diapazona novērošanas kamera (4 gab.);
3. Tuvā infrasarkanā diapazona nakts redzamības brilles – monoklis (12 gab.).

Tika saņemti piedāvājumi no 2 pretendentiem: SIA “OMICRON” par kopējo summu 68427,87 EUR un SIA “KEMEK ENGINEERING” par kopējo summu 87488,32 EUR.  Komisija atzina, ka abi piedāvājumi atbilst tehniskajām prasībām un finanšu piedāvājumos iekļauti visi nolikumā prasītās izmaksas. Komisija nolēma atzīt SIA “OMICRON” piedāvājumu par ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu un pieprasīt visu preču vienību paraugus testēšanai. Veiksmīga testa gadījumā tiks slēgts līgums par preču pirkšanu un piegādi ko pasniegt Zemessardzei kā 25. jubilejas dāvanu un pateicību no tautas.

Ar pilnu Iepirkuma komisijas sēdes protokolu aicinām iepazīties šeit.

Atgādinām, ka 2015. gada septembrī tika uzsākta sabiedrības atbalsta kampaņa Latvijas Zemessardzei, kuras mērķis bija par saziedotajiem līdzekļiem iegādāties un pasniegt Zemessardzei tik ļoti nepieciešamās nakts redzamības iekārtas. Sabiedrības locekļi joprojām tiek aicināti  sniegt savu atbalstu Zemessardzei un piedalīties tās dāvanas sagatavošanā portālā www.zemessargam.lv, www.ziedot.lv, kā arī zvanot pa ziedojuma tālruni 90006886 (1 zvans 1,42 EUR).