Eiroatlantiskā kopiena un tālākie reģioni: virzoties uz priekšu kompleksā vidē. Rīgas Konferences raksti 2016

15.11.2016. 12:10

Coping with Complexity in the Euro-Atlantic Community and Beyond: Rīga Conference Papers 2016/ Red. Andris Sprūds, Diāna Potjomkina. – Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016. – 276 p.

Šis Rīgas Konferenci pavadošais sējums piedāvā ekspertu pārdomas par sarežģīto notikumu attīstību plašākā Eiroatlantiskā telpā un šā reģiona nākotni. Tas fokusējas uz četrām pamattēmām: drošība Eiroatlantiskā kopienā un plašākā reģionā, Krievijas un Rietumu attiecības, Eiropas kārtība un ekonomiskā ilgtspēja, kā arī kaimiņvalstis un attālākie reģioni.

Šis projekts ir tapis Latvijas Ārpolitikas institūta vadībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un NATO Publiskās diplomātijas nodaļas atbalstu, kā arī sadarbībā ar Latvijas Transatlantisko organizāciju – LATO.

Publikāciju ir iespējams lejuplādēt šeit