Pievienojies

Brīvprātīgie

Savu mērķu realizācijā LATO vienmēr ir bijusi organizācija, kur iesaistīties enerģiskiem un ieinteresētiem jauniešiem, kuri vēlas gūt vērtīgu pieredzi, zināšanas, būt klāt lielāku un mazāku, starptautiska un vietēja mēroga pasākumu organizēšanā, kā arī viedokļu formulēšanā. Jau vairākus gadus tieši brīvprātīgie jaunieši, kas izrādījuši iniciatīvu, ir bijuši LATO darbības panākumu atslēga, vēl vairāk, daudziem no viņiem LATO vēlāk ir bijusi atslēga uz panākumiem uzsākot karjeru. Arī šogad LATO aicina iesaistīties tos, kas vēlas paplašināt redzesloku, pielietot un pilnveidot savas prasmes un zināšanas. Kļūt par LATO brīvprātīgo.

Biedri

Latvijas Transatlantiskajai organizācijai ir biedri, asociētie biedri un goda biedri. Par LATO biedru var kļūt jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona. Juridiska persona, kas atbalsta LATO mērķus un darbību var kļūt par asociēto biedru. Par LATO goda biedru par īpašu ieguldījumu Organizācijas mērķu īstenošanā un darbības atbalstīšanā var kļūt 18 gadus vecumu sasniegusi fiziska persona, kā arī juridiska persona. Uzņemšanai par LATO biedru fiziska persona ieniedz valdei, pieteikuma anketu, bet juridiska persona – savas pilnvarotās institūcijas lēmuma norakstu un pārstāvja pilnvarojumu. Valde mēneša laikā pēc pieteikuma anketas saņemšanas lemj par biedra vai asociētā biedra uzņemšanu vai atteikumu uzņemt un par lēmumu paziņo ieniedzējam. Pieteikties par LATO biedru.