Par mums

Latvijas Transatlantiskā Organizācija (LATO)  ir nevalstiska sabiedriska organizācija. Tā apvieno domubiedrus, kas vēlās veicināt Latvijas dalību NATO.

LATO mērķi

  • informēt Latvijas sabiedrību par NATO un Latvijas dalību NATO
  • veicināt sadarbību ar citām valstīm ar mērķi informēt šo valstu iedzīvotājus par Latviju kā NATO dalībvalsti
  • organizēt sabiedrības informēšanas pasākumus par Latvijas un Eiro-Atlantiskās drošības politikas aktuālajām tēmām
  • veicināt Latvijas kā NATO dalībvalsts starptautiskās lomas nostiprināšanos
  • veicināt starptautiskās sabiedrības izpratni par Latvijas ārpolitikas mērķiem

Kas ietilpst LATO darbībā

  • vairot informāciju un veicināt diskusijas par Latvijas drošības un aizsardzības politikas jautājumiem
  • veicināt pētījumus par Latvijas un starptautiskās sabiedrības drošības politikas jautājumiem
  • organizēt seminārus, konferences, priekšlasījumus un citus pasākumus
  • piedalīties starptautiskos drošības politikas forumos
  • sadarboties ar LATO mērķu atbalstītājām organizācijām Latvijā un ārvalstīs

2011. gadā LATO piešķirts arī sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā pilsoniskas sabiedrības attīstība, kas ir būtisks novērtējums LATO mērķiem un darbībai šo gadu laikā, kā arī iespēja veidot ciešāku un pilnvērtīgāku sadarbību ar korporatīvajiem partneriem*.

*Uzņēmumiem saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi 85% apmērā no noziedotās summas, taču ne vairāk kā 20% no kopējās nodokļa summas.