Latvijas augstskolu debates par jauniešu iesaisti valsts aizsardzībā

Rezeknes_Augstskola_16042015Turpinot diskusijas par Valsts aizsardzības koncepcijas (VAK) izstrādi norisinājās vairākas diskusijas Latvijas augstskolās, kuru mērķis bija pārrunāt jauniešu iespējas un motivāciju iesaistīties valsts aizsardzības nodrošināšanā.

Diskusijas rīkoja Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Latvijas Transatlantisko organizāciju un Debašu centru, tās bija atvērtas visiem interesentiem un medijiem.

Pirmā diskusija notika 16.aprīlī, plkst.11, Rēzeknes Augstskolā, kurā piedalījās aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis. Savukārt 22.aprīlī diskusijas norisinājās Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā, Vidzemes Augstskolā Valmierā un Latvijas Universitātē Rīgā, bet 23.aprīlī Liepājas Universitātē. Visās diskusijās piedalījās aizsardzības nozares amatpersonas, kā arī Jaunsardzes instruktori un Zemessardzes pārstāvji.

Diskusijas sniedza ieskatu par jauniešu motivāciju iesaistīties valsts aizsardzībā, par faktoriem, kas mudina vai, gluži pretēji, attur iesaistīties valsts aizsardzībā. Tika apzināts jauniešu vērtējums, vai ir nepieciešamas perspektīvā kādas izmaiņas, lai jaunieši aktīvāk iesaistītos Jaunsardzē, Zemessardzē un NBS.