Publikācija “European Eastern Partnership: Recommendations for a Refined Approach”

14. aprīlī, Ārlietu ministrijas Preses konferenču zālē, plkst. 17.00 notika Latvijas Ārlietu ministrija, Vācijas Māršala fonda un Latvijas Transatlantiskā organizācijas (LATO) izdotās publikācijas “European Eastern Partnership: Recommendations for a Refined Approach” prezentācija.

Publikācija ir tapusi projekta „Rīgas process” ekspertu tikšanās laikā kā rekomendāciju apkopojums par Austrumu partnerības nākotnes politiku. Autori ir papildinājuši konferences tēzes ar rekomendācijām, kā Austrumu partnerības valstu politika varētu mainīties Eiropas Savienības jaunās stratēģijas kontekstā. Šī publikācija ietver sevī arī ieteikumus, kā Eiropas Savienība varētu palīdzēt tālāk attīstīties šīm valstīm, ņemot vērā katras Austrumpartnerības valsts atšķirīgo situāciju.

Publikāciju par brīvu var lejuplādēt šeit.

Prezentāciju atklāja Latvijas Republikas Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, iepazīstinot ar vispārējo Eiropas Savienības politiku, kam sekoja prezentācija un komentāri no LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas profesores Žanetas Ozoliņas, Konrāda Adenauera fonda Latvijā un Lietuvā vadītājas Elizabetas Baueras un Saeimas Ārlietu Komisijas priekšsēdētāja Ojāra Kalniņa. Pasākuma otrajā daļā eksperti atbildeat uz jautājumiem. Pasākuma noslēgumā visiem bija iespēja saņemt publikāciju un izbaudīt neformālas sarunas pie vīna glāzes.